NASZA OFERTA - BUDOWNICTWO
cennik
Materiały izolacyjne, niepalne, ekologiczne.

PERLIT ryolitowe szkliwo wuklaniczne, powstające wskutek nagłego ochłodzenia lawy. Swoistą jego cechą jest zdolność do nawet piętnastokrotnego powiększania objętości wskutek prażenia w temperaturze 950 - 1150 st.C. Powstaje wówczas PERLIT EKSPANDOWANY. Ma on bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie w wielu gałęziach gospodarki. Jest to materiał, który z powodzeniem zastępuje, a nawet wypiera inne materiały tego typu. Charakteryzuje go kolor ciemnoszary, szary lub biały. Jest przejrzysty do prześwitującego, ma stosunkowo dużą zawartość substancji alkalicznych i niską zawartość tlenków żelaza i tytanu.

ZALETY PERLITU

 • obojętny chemicznie
 • niehigroskopijny
 • stały objętościowo
 • odporny na wilgoć
 • posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne (bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej)
 • posiada doskonałe własności dźwiękochłonne
 • posiada doskonałe własności sorbcyjne
 • posiada bardzo mały ciężar objętościowy
 • termo i dźwiękoizolacja

Zastosowanie PERLITU EKSPANDOWANEGO stale się zwiększa. Obecnie stosowany jest między innymi w takich dziedzinach jak:

BUDOWNICTWO

 • produkcja zapraw i tynków
 • produkcja betonów perlitowych (lekkich)
 • produkcja kształtek izolacyjnych (ceramicznych)
 • zasypy ścian obiektów naziemnych (z ekstremalnymi temp. wewnątrz i wilgocią)
 • zasyp stropów nad pomieszczeniami chłodnymi lub bardzo ciepłymi
 • przekładki dźwiękochłonne w podłogach między kondygnacjami
 • zasypy w konstukcjach dachowych
 • podłoża pod taflami lodowymi lodowisk krytych
 • przy budowie hal koncertowych
Jest to materiał o strukturze ziarnistej produkowany technologią rozprężania skały pochodzenia wulkanicznego - perlit.
Gwarantuje bardzo dobrą ciepłochronność, akustyczną izolację przy bardzo niskiej właściwej masie. Organiczne pochodzenie zapewnia niepalność oraz odporność na działanie mikroorganizmów i pleśni. Może pracować w temp. od -200 oC do +900 oC.
Ze względu na dużą porowatość charakteryzuje się dużym stopniem chłonności.

1. ZASTOSOWANIE ROZPRĘŻANEGO PERLITU
W suchym nieopracowanym stanie ma zastosowanie jako ciepłochłonny albo izolacyjny materiał. Jest bardzo dobrym materiałem do izolacji rurociągów z gorącą wodą, nadaje się do wypełniania przestrzeni pomiędzy podwójnymi ścianami.
2. Perlitowe tynki i zaprawy murarskie
Ciepłochłonne właściwości eksperlitu są w dużej mierze podobne do perlitowych tynków. Można je nanosic nie tylko na wewn. tynki, ale przy odpowiedniej kombinacji perlitowego tynku z

        

 

wodoodporną powłoką można uzyskać tynki zewn., które przepuszczają gazy i pary wodne, ale jednocześnie są odporne na działanie wody deszczowej. Perlitowe tynki są absolutnie nie palne, można je stosować na wszystkie ściany obwodowe budynków mieszkalnych. Głównym kryterium, od którego zależą wszystkie fizyczne właściwości tynku są jego przewodnictwo ciepła, wytrzymałość oraz masa objętościowa.

Skład tynków perlitowych na 1m3 gotowego tynku.
Oznaczenie tynku
  Jednostka PTM 400 PTM 450 PTM 500
Eksperlit EP 150 m3 1,25 1,30 1,35
Wapno gaszone kg 140 150 170
Cement SPC 325 kg 55 80 95
Woda l 380 ÷ 420

Przygotowanie tynków perlitowych i zparaw murarskich
Do betoniarki wsypujemy eksperlit, dodajemy cement i wapno. Uruchamiamy betoniarkę i dodajemy wodę. Po krótkim czasie kontrolujemy konsystencję tynku. W razie potrzeby dodajemy wody albo zagęszczamy eksperlitem. Po 4 - 6 min. masa tynkowa jest gotowa do użycia. Dłuższe mieszanie nie jest potrzebne, mieszanie dłuższe jak 10 min. ma negatywny wpływ na właściwości tynku. Technologia tynkowania jest podobna jak przy klasycznym sposobie tynkowania. Przed położeniem PTM doradzamy nanieść cienką warstwę gęstej cementowej zaprawy. Na wilgotną powierzchnię nanosimy poszczególne warstwy tynku. Grubość jednej warstwy tynku nie może być większa niż 2 cm. Następne warstwy tynku nanosimy po zaschnięciu poprzedniej. W przypadku zastosowania siatki nośnej nanoszona warstwa może być grubsza.
3. Perlibeton
Perlibeton (PTB) jest jednym z najlepszych ciepłochronnych i akustyczno - izolacyjnych materiałów budowlanych, przygotowanych mokrym albo półsuchym sposobem z eksperlitu i cementu. Dla poszczególnych gatunków PTB wykorzystuje się recepturę która jest obliczona dla 0,1 m3 gotowego PTB.

Typ perlibetonu
  Jednostka PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Eksperlit EP 150 l 125 125 125 125
Cement kg 12 19 27 36
Woda l 38 ÷ 40  

Odpowiednim wyborem receptury można przygotować perlitobetony z szeroką skalą właściwości, od lekkich PTB, które używamy do cieplnej izolacji aż po ciężkie PTB z dużą wytrzymałością, które możemy używać przy elementach konstrukcyjnych.

Właściwości Jednostka PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Ciężar właściwy kg/m3 300 400 500 600
Wytrzymałość min. MPa 0,55 0,96 1,56 1,92
Przewod. ciepła
- zewnętrzne
- wewnętrzne
W/m/K
0,092
0,083

0,137
0,120

0,145
0,130

0,175
0,155
Średni współczynnik ?x109        
Dyfuzja pary wodnej (s) 0,026 0,018 0,018 0,015
Współczynnik
przepuszczania powietrza
E m
5,8 x 10-6 do 4,2 x 10-8
Zastosowanie oC - 200 do 600

Przygotowanie perlibetonu
Do przygotowania PTB stosujemy taką samą technologię jak do przygotowania tynku. Przygotowana perlitowa masa nie może być zbyt rzadka. Betonowa masa zawiera znaczne ilości wody. Aby zapewnić dobre właściwości ciepłochronne PTB, przed nakładaniem dalszych warstw musimy poczekać aż wyschnie następna warstwa.

Przykład konstrukcji podłogi z użyciem perlibetonu i wykładziny podłogowej z lekkiego PWC, które zalecamy do pracowni, kuchni, klas, biur, pokoi hotelowych itp.

Uwaga perlit EP-150 może być zastąpiony perlitem EP-180, natomiast perlit EP-100 może być zastosowany do suchych ociepleń jako wypełnienie izolacyjne ścian.
Handel proponuje ciepłe zaprawy na bazie perlitu po bardzo wysokich cenach. Dlatego namawiamy odbiorców na przygotowanie zapraw we własnym zakresie.

Perlit EP 100

Perlit EP 150

Perlit EP 180


www.azalia.com.pl